I5 November 21-27

Mon, 11/21/2016 - 14:58 -- lmcbride
Cullen McCabe Goal
0% (0 votes)
Brandon Davis Goal
14% (18 votes)
Dustin Sadler Goal
6% (8 votes)
Cayden Cahill Goal
0% (0 votes)
Riley Ott Goal
79% (99 votes)
Total votes: 125

I5 October 24-30

Mon, 10/24/2016 - 16:22 -- lmcbride
Daniel Haider goal
0% (0 votes)
Chad Staley rebound goal
0% (0 votes)
Colton Leiter tip in goal
0% (0 votes)
Colton Fletcher two goals
67% (2 votes)
Daniel Haider Hat Trick
33% (1 vote)
Total votes: 3

I5 October 17-23

Mon, 10/17/2016 - 16:52 -- lmcbride
Zach Frye Goal
0% (0 votes)
Troy Van Tetering Goal
25% (1 vote)
Antonio Griffith 50 yard TD run
0% (0 votes)
Tobias Dobashi-Noa TD run
0% (0 votes)
Eielson Ravens win third straight small school state title
75% (3 votes)
Total votes: 4

I5 October 3-9

Mon, 10/03/2016 - 15:04 -- lmcbride
Chancellor Fields Corbett Interception
0% (0 votes)
Jamie Johnson 2 point conversion
4% (2 votes)
Nolan Schaeffer Goal
0% (0 votes)
Craig Borba to James Bartley Touchdown
71% (32 votes)
Chris Kilpatrick touchdown run
24% (11 votes)
Total votes: 45

Pages